Classes Schedule

July, 2018
Monday
25
3 CLASSES
Monday, June 25th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 17:30 - 18:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:30 - 20:00
Box-Fit 20:00 - 21:00
Tuesday
26
3 CLASSES
Tuesday, June 26th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Kettlebells Conditioning 19:30 - 20:30
Wednesday
27
6 CLASSES
Wednesday, June 27th 2018
Kids Judo Under 8's - 17:15 - 18:00
Kids Judo Over 8's - 18:00 - 19:00
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:00 - 13:30
Adults Judo 18:00 - 19:00
Mixed Martial Arts 19:00 - 20:30
Weight Training 19:00 - 20:00
Thursday
28
3 CLASSES
Thursday, June 28th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Circuit Training 19:30 - 20:30
Friday
29
1 CLASSES
Friday, June 29th 2018
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 17:30 - 18:30
Saturday
30
4 CLASSES
Saturday, June 30th 2018
Kids Judo Over 8's - 11:00 - 12:30
Kids Judo Under 8's - 10:00 - 11:00
Adults Judo 11:00 - 12:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:30 - 14:00
Sunday
1
NO CLASSES
Sunday, July 1st 2018
2
3 CLASSES
Monday, July 2nd 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 17:30 - 18:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:30 - 20:00
Box-Fit 20:00 - 21:00
3
3 CLASSES
Tuesday, July 3rd 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Kettlebells Conditioning 19:30 - 20:30
4
6 CLASSES
Wednesday, July 4th 2018
Kids Judo Under 8's - 17:15 - 18:00
Kids Judo Over 8's - 18:00 - 19:00
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:00 - 13:30
Adults Judo 18:00 - 19:00
Mixed Martial Arts 19:00 - 20:30
Weight Training 19:00 - 20:00
5
3 CLASSES
Thursday, July 5th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Circuit Training 19:30 - 20:30
6
1 CLASSES
Friday, July 6th 2018
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 17:30 - 18:30
7
4 CLASSES
Saturday, July 7th 2018
Kids Judo Over 8's - 11:00 - 12:30
Kids Judo Under 8's - 10:00 - 11:00
Adults Judo 11:00 - 12:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:30 - 14:00
8
NO CLASSES
Sunday, July 8th 2018
9
3 CLASSES
Monday, July 9th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 17:30 - 18:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:30 - 20:00
Box-Fit 20:00 - 21:00
10
3 CLASSES
Tuesday, July 10th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Kettlebells Conditioning 19:30 - 20:30
11
6 CLASSES
Wednesday, July 11th 2018
Kids Judo Under 8's - 17:15 - 18:00
Kids Judo Over 8's - 18:00 - 19:00
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:00 - 13:30
Adults Judo 18:00 - 19:00
Mixed Martial Arts 19:00 - 20:30
Weight Training 19:00 - 20:00
12
3 CLASSES
Thursday, July 12th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Circuit Training 19:30 - 20:30
13
1 CLASSES
Friday, July 13th 2018
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 17:30 - 18:30
14
4 CLASSES
Saturday, July 14th 2018
Kids Judo Over 8's - 11:00 - 12:30
Kids Judo Under 8's - 10:00 - 11:00
Adults Judo 11:00 - 12:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:30 - 14:00
15
NO CLASSES
Sunday, July 15th 2018
16
3 CLASSES
Monday, July 16th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 17:30 - 18:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:30 - 20:00
Box-Fit 20:00 - 21:00
17
3 CLASSES
Tuesday, July 17th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Kettlebells Conditioning 19:30 - 20:30
18
6 CLASSES
Wednesday, July 18th 2018
Kids Judo Under 8's - 17:15 - 18:00
Kids Judo Over 8's - 18:00 - 19:00
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:00 - 13:30
Adults Judo 18:00 - 19:00
Mixed Martial Arts 19:00 - 20:30
Weight Training 19:00 - 20:00
19
3 CLASSES
Thursday, July 19th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Circuit Training 19:30 - 20:30
20
1 CLASSES
Friday, July 20th 2018
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 17:30 - 18:30
21
4 CLASSES
Saturday, July 21st 2018
Kids Judo Over 8's - 11:00 - 12:30
Kids Judo Under 8's - 10:00 - 11:00
Adults Judo 11:00 - 12:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:30 - 14:00
22
NO CLASSES
Sunday, July 22nd 2018
23
3 CLASSES
Monday, July 23rd 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 17:30 - 18:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:30 - 20:00
Box-Fit 20:00 - 21:00
24
3 CLASSES
Tuesday, July 24th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Kettlebells Conditioning 19:30 - 20:30
25
6 CLASSES
Wednesday, July 25th 2018
Kids Judo Under 8's - 17:15 - 18:00
Kids Judo Over 8's - 18:00 - 19:00
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:00 - 13:30
Adults Judo 18:00 - 19:00
Mixed Martial Arts 19:00 - 20:30
Weight Training 19:00 - 20:00
26
3 CLASSES
Thursday, July 26th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Circuit Training 19:30 - 20:30
27
1 CLASSES
Friday, July 27th 2018
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 17:30 - 18:30
28
4 CLASSES
Saturday, July 28th 2018
Kids Judo Over 8's - 11:00 - 12:30
Kids Judo Under 8's - 10:00 - 11:00
Adults Judo 11:00 - 12:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:30 - 14:00
29
NO CLASSES
Sunday, July 29th 2018
30
3 CLASSES
Monday, July 30th 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 17:30 - 18:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:30 - 20:00
Box-Fit 20:00 - 21:00
31
3 CLASSES
Tuesday, July 31st 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Kettlebells Conditioning 19:30 - 20:30
1
6 CLASSES
Wednesday, August 1st 2018
Kids Judo Under 8's - 17:15 - 18:00
Kids Judo Over 8's - 18:00 - 19:00
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:00 - 13:30
Adults Judo 18:00 - 19:00
Mixed Martial Arts 19:00 - 20:30
Weight Training 19:00 - 20:00
2
3 CLASSES
Thursday, August 2nd 2018
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 18:00 - 19:30
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 19:30 - 20:30
Circuit Training 19:30 - 20:30
3
1 CLASSES
Friday, August 3rd 2018
No Gi Brazilian Jiu Jitsu 17:30 - 18:30
4
4 CLASSES
Saturday, August 4th 2018
Kids Judo Over 8's - 11:00 - 12:30
Kids Judo Under 8's - 10:00 - 11:00
Adults Judo 11:00 - 12:30
Brazilian Jiu Jitsu Gi Class (BJJ) 12:30 - 14:00
5
NO CLASSES
Sunday, August 5th 2018